Welkom in Westdorpe


Westdorpe algemeen

Algemene info

Westdorpe telt per 1 januari 2014 1.968 inwoners, is genoemd naar de westelijke ligging ten opzichte van Axel, is het tweede langste dorp van Nederland en bovenal: Westdorpe is het warmste dorp van Nederland!
Meer informatie is te lezen via de link van de VVV Zeeland.
In de Smidsschorrepolder en de Autrichepolder zijn grootschalige kassen gepland. De locaties zijn hiervoor gunstig gelegen. Daarnaast zijn er voldoende infrastructurele voorzieningen voor aan- en afvoer van materialen en producten. Zeeland Seaports, die het Glastuinbouwproject uitvoert, heeft aan SLZ gevraagd om een plan te maken voor de invulling van de natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing. Lees hier verder …
Iets anders waar Westdorpe meer en meer eer en faam in maakt, is met de kweek van olifantengras. Meer informatie vind je op deze pagina.

Westdorpe cultureel/historisch

Multifunctioneel centrum “de Kirke”

Op 21 mei 1940 werd de kerk van Westdorpe tijdens de oorlog zwaar verwoest. Ze werd herbouwd en de huidige kerk dateert dus van 1947. In 2014 werd ze omgevormd tot multifunctioneel centrum en dit werd zichtbaar door de bouw van een glazen box, wat uniek is in Zeeuws-Vlaanderen. Lees hier meer over via Omroep Zeeland.
Aan “de Kirke” zijn 2 monumenten te bezichtigen:

  • Het Heilig Hartbeeld. Het beeld stond oorspronkelijk voor de kerk, die in 1940 is verwoest. Lees hier verder …
  • Een reliëf met negen fragmenten geplaatst in de vorm van een zon met zonnestratel. Lees hier verder …

Grenspaal

Westdorpe telt nog een aantal grenspalen. Meer informatie is te lezen via de site van Peter Dirven. Scroll even door tot het stukje van Westdorpe.

Graaf Jan

Graaf Jan maakt deel uit van het dagelijks leven in Westdorpe. De langste straat van Westdorpe (tweede langste van Nederland) is genoemd naar de graaf. Graaf Jan kreeg zelf zijn beeld in Westdorpe. Maar wie is nu Graaf Jan? Bekijk het filmpje op YouTube.
Graaf Jan I van Namen (1267-1330), die van zijn vader Gwijde van Dampierre voor het aanleggen van de Landdijk in 1282 o.a. de schorren ten noorden van Canisvliet kreeg was de eerste Graaf Jan die voor Westdorpe van betekenis is geweest was.In 1395 en na de Elisabethsvloed in 1404 werd door Jan zonder Vrees (1371-1419) Hertog van Bourgondië de Gravejansdijk (= dijk van Artois) over Boekhoute naar
Vremdijke hersteld. Ook het deel van de Landdijk van Assenede tot Triniteyt werd opnieuw aangelegd. Dit deel van de Landdijk werd later na 1650 ook GraafJansdijk genoemd.

Transformatorstation “Reedijk”

Het oudste transformatorhuisjes (1922-1923) van Zeeland zijn in Zeeuws-Vlaanderen te vinden en in het bijzonder in Westdorpe. Dit transformatorhuisje staat op de splitsing van de Graafjansdijk met de Spoorweg op de A zijde. In 1963 is het door P.Z.E.M. ontmanteld en verkocht aan de toenmalige gemeente Westdorpe. Lees hier verder …

Het verdedigingswerk “de Batterij”

Bij de bedijking van de Beoosten- en bewesten Blijpolder en de Canisvlietbuitenpolder in 1790 werd ten behoeve van de ontwatering ten zuid­westen van Axel bij Zwartenhoek een sluis gebouwd die tevens kon worden gebruikt als inundatiesluis. Later ( 1792) is er een Batterij aangelegd van waarop met de sluis kon beschermen tegen vijandelijkheden. Lees hier verder …

Bierbrouwerij “de Volharding”

In 1905 richtte Emile van Waes samen met zijn echtgenote Chlothilde Boodts bierbrouwerij en limonadefabriek ‘De Volharding’ op. Volgens een opgaaf van het handelsregister van de Kamer van Koophandel Terneuzen uit 1921 waren de fabrieksgebouwen gehuurd van zijn vader, Camille Van Waes. Later werd brouwerij ‘De Volharding’ bekend als Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts. In tegenstelling tot de andere brouwerijen in Westdorpe, De Duif en De Witte Leeuw, had Van Waes-Boodts zijn eigen waterputten. Lees hier verder ….
Een ander interessant artikel inzake de gerestaureerde zeesluis kan je hier lezen.

Zwartenhoeksezeesluis

De uit baksteen opgetrokken sluis is 18 meter lang en bezit drie kokers van elk 2 meter 40 breed, gedekt door een halfrond gewelf. De frontmuur (zee ofwel noordzijde) was van oudsher geheel met Escosijnse steen bekleed. Thans zijn alleen nog de twee buitenste kokers en de grondkeringen aan weerszijden van deze natuurstenen bedekking voorzien. Lees hier verder …

Westdorpe natuur/recreatie

Autrichepolder

De Autrichepolder is een recent aangelegde water- en moeraspartij. Vanaf de kanaaldijk heb je een prachtig zicht over het gebied. Het kan er zéér vogelrijk zijn met grote aantallen eenden en ganzen. Lees hier verder …
Een ander interessant artikel lees je hier.

Wandelen en fietsen

In het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan het tot stand komen van het wandelnetwerk “Langs Linies en Kreken”. Dit wandelnetwerk wordt in twee fases aangelegd. Begin november 2010 is het gedeelte van de eerste fase afgerond en geopend voor het publiek. Lees hier verder …
Er is uiteraard ook het Ommetje Westdorpe. Meer informatie vind je op volgende pagina, waarbij je ook het ommetje kan downloaden.

Canisvliet

De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als Snoek, Karper en Brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. In de rietkragen broeden rietzangers, rietgors en bruine kiekendief. Lees hier verder …

Molenkreek

Al in 1276 was er sprake van een parochie Westdorpe. De landdijk (en Graaf Jansdijk) werd in die tijd aangelegd en Jan I van Namen kreeg de schorren ten Noorden van de Canisvliet. Door veel overstromingen (Sint Elisabethsvloed) o.a. in 1404-1440-1488 en inundaties (1586-1672) werden de polders weer “met de zee gemeen”. Er schuurden geulen uit: de latere kreken.In 1621 werd de Autrichepolder ingedijkt. De Canisvliet overstroomde nog o.a. in 1682. Pas in 1787 werd deze polder ingedijkt. Na de ruilverkaveling in 1963 bleven er van de vele kreken en killen (Platte kille; Reigerskille; Papenschor; Wolfsbergen) slechts enkele over: De (Oost)-Molenkreek en de Canisvliet zijn de bekendste kreken. Nu zijn er nieuwe natuurgebieden aangelegd( Autrichenkreek; Papenschorre)