Werkzaamheden Molenstraat

Dinsdag 25 oktober aanstaande start aannemingsbedrijf BAM Wegen BV met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Molenstraat te Westdorpe. Afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden tot en met woensdag 2 november.

 

De werkzaamheden bestaan globaal uit het:

  • vernieuwen van de asfaltdeklaag;
  • asfalteren van de drempel aam de bebouwde komgrens;
  • aanbrengen van markering (visuele versmalling van de rijbaan door kantstrepen);
  • aanbrengen van wegversmalling t.h.v. de kreek (3,5 m. breed);
  • aanbrengen van een wandelpad (noordzijde van de komgrens tot de Kreekdreef).

 

Afsluiten rijbaan

Voor uitvoering van het werk wordt de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. Wanneer de nieuwe asfaltdeklaag (do. 27 okt.) wordt aangebracht kan er een aantal uren geen gebruik gemaakt worden van de rijbaan. Uiteraard proberen we de overlast die het werk met zich meebrengt zo veel mogelijk te beperken.

 

Contact

Voor vragen over de uitvoering en de planning kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemingsbedrijf BAM Wegen BV, de heer A. van Vossen (06 – 53 57 84 89). Contactpersoon namens de gemeente is de heer J.C. Lucasse team Werkvoorbereiding en Realisatie (0115 – 455 000).