Verslag vergadering 30/11/2015 online te lezen

Het verslag van de vergadering van maandag 30/11/2015 is online te lezen. Deze werd goedgekeurd tijdens de vergadering van 25 januari 2016.

Dit verslag kan hier worden geopend: Goedgekeurde notulen dorpsraad 30 november 2015.

Volgende vergadering vindt plaats op maandag 29 februari 2016 om 19u30 in De Tukker.

 

Alle verslagen van de dorpsraad Westdorpe zijn tevens terug te vinden op de website van de Gemeente Terneuzen via volgende link: Vergaderstukken dorpsraad Westdorpe.

4 thoughts on “Verslag vergadering 30/11/2015 online te lezen”

 1. Dag Mark,
  Bedankt voor jouw reactie en fijne woorden.
  De notulen worden pas na redactie goedgekeurd. Tijdens de laatste vergadering hadden we inderdaad al opgemerkt dat het voor een buitenstaander niet altijd duidelijk is en hadden toen al gewaakt om duidelijker te schrijven. We zullen hier dus nog beter op letten.
  Inzake jouw specifieke opmerkingen, dan even een toelichting.
  Het podium betreft het in bruikleen nemen van een podium van de Gemeente Terneuzen, dus een wagen die als podium dient voor activiteiten zoals een optreden. Er was ongerustheid dat de wijken uit de kern Terneuzen voorrang zouden hebben op andere kernen (waaronder Westdorpe) voor het in bruikleen nemen van dit podium. De gemeente heeft ons gerust gesteld dat het niet zo is, tenzij specifieke vaste evenementen zoals de havenfeesten.
  Inzake actiepunt 2 is er weldegelijk een schrijffout. De laatste zien moet eigenlijk gewoon zijn “Met de Sluiskiltunnel is het ondertussen ook al drukker geworden.”. Actiepunten zijn eigenlijk een vervolg (status) op een punt dat in één van de vorige vergaderingen is aangekaart en waar verdere opvolging vereist is. In principe zou je in een oud verslag iets meer uitleg vinden. Dit actiepunt werd gecreëerd op 19 augustus 2014, misschien informatie dat we in de toekomst kunnen toevoegen. Het punt was dat er toen plots heel wat meer vrachtwagens geparkeerd stonden op de parkeerplaatsen in Westdorpe, zowel aan de grens als aan de rotonde aan Canisvliet. Tijdens de laatste vergadering werd opgemerkt dat de Tractaatweg al meer verkeer slikt sinds de aanleg van de Sluiskiltunnel, wat dus ook als gevolg heeft dat de kans groter is dat vrachtwagenchauffeurs die nu langs hier rijden, mogelijks ook gebruik maken van de parking.
  Hopelijk helpt bovenstaande om de aangekaarte punten te verduidelijken.
  Als je nog vragen of onduidelijkheden hebt, stel die gerust. Uiteraard ben je ook welkom op de vergadering als je graag toelichtingen hebt.
  Met vriendelijke groet,
  Dorpsraad Westdorpe

 2. Mark de Smit

  Met belangstelling gelezen. Dank voor jullie inzet.
  Wat de notulen betreft wel een punt van aandacht: sommige stukken zijn voor mij onbegrijpelijk geschreven.
  Bijvoorbeeld het stuk over het Podium. Wellicht mis ik context, maar ik heb nu geen idee waar dit over gaat.
  Of zoals actiepunt 2 laatste zin. Een redactie na het maken van notulen voor deze openbaar bekend worden, zal dit voor een stuk verbeteren.

 3. Dag Marina,
  Bedankt voor jouw reactie. We hebben begrip voor het gestelde probleem. Noch de gemeente, noch de dorpsraad, minimaliseren het probleem. De realiteit is echter dat bij bladval ook andere straten, buurten en kernen getroffen worden. Op een dergelijk piekmoment kan met de beschikbare mankrachten onmogelijk overal en tegelijkertijd de bladeren opgeruimd worden. De gemeente Terneuzen geeft aan dit met de grootste zorg te behandelen en op zo’n kort mogelijke tijdspanne een oplossing te zoeken. Daarom blijft de gemeente aandringen, en wij ook, om in dergelijke situaties de gemeente te contacteren of een MOR in te vullen.
  Met vriendelijke groet,
  Dorpsraad Westdorpe

 4. Marina de Groene

  Het punt van de bladeren. De reactie hierop is minimaal. De plaats van de bushalte wordt gebruikt door veel mensen die boodschappen gaan doen en moesten om niet uit te glijden, vanwege de speciale witte stenen aan de halte bedoeld voor slechtzienden gevaarlijke ribbels hebben, deze zouden beter met bobbeltjes zijn. Men poogt dan op de straat te gaan lopen, maar dit is met de vele zijstraten en een drukke weg een gevaarlijke bezigheid, zeker voor mensen met een rollator. Daarbij blijft er ook nog eens veel water in de goot staan, omdat die niet het afvoerkolkje in kan lopen, daar de goot in de bocht oploopt, bij de verlaagde stoep.

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.