Werkzaamheden


Update 02/05/2016: De voorbije weken hebben reeds voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De hier aangekondigde werken dienen effectief nog te gebeuren. Maandag 2 mei aanstaande gaat aannemingsbedrijf Insituform rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Molenstraat en Singel. Het bedrijf zal in Westdorpe een beperkt aantal rioolgedeelten renoveren. De aannemer is hier volgens planning 1¬†maand […]

Verkeershinder door diverse rioolrenovaties in Westdorpe


Op dinsdag 19 april is er om 19u30 een inloopavond in De Tukker, Graafjansdijk A 169, waar vragen gesteld kunnen worden over de geplande werkzaamheden aan de Graafjansdijk A. Meer informatie in bijgevoegde brief. Het gedeelte van de Graafjansdijk A dat wordt heringericht ligt tussen Eteringen en Vissersverkorting. Overeenkomstig de […]

Inloopavond “herinrichting Graafjansdijk A”