terneuzen


Context In maart 2016 deelden wij een uitnodiging van de Zeeuwse-Vlaamse politie om een enquête in te vullen inzake meldingsbereidheid bij de politie (zie dit bericht). Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het doel van het onderzoek was: inzicht te krijgen in het bewustzijn van de Zeeuws-Vlaming omtrent verdachte […]

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-VlaanderenBestemmingsplan Plus Industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen ter inzage vanaf 14 juli tot 7 september 2016. Om meer flexibel en toekomstbestendig bedrijven te faciliteren wordt er een nieuw Bestemmingsplan Plus voorbereid voor onze (haven)industrieterreinen. Hierin wordt bepaald wat er op een perceel mag worden gebouwd (hoogte, oppervlakte, soort gebruik). Ook wordt […]

Bestemmingsplan Plus ter inzageOm inzicht te krijgen in de huidige meldingsbereidheid van de burger is er een enquête opgesteld door de Politie Zeeuws-Vlaanderen. Bij deze een uitnodiging om deel te nemen aan deze enquête. Want na een woninginbraak blijkt vaak dat buren toch iets opvallends hebben gezien, maar dat ze dit niet melden […]

Enquête meldingsbereidheid aan Politie


Op dinsdag 29 november om 19.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats in verband met de verdubbeling van de Tractaatweg. De gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports willen alle belangstellenden informeren over de ontwikkelingen die samenhangen met dit project. Sinds 2008 loopt het proces voor verdubbeling van de […]

Informatiebijeenkomst verdubbeling Tractaatweg