terneuzen

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen

Context In maart 2016 deelden wij een uitnodiging van de Zeeuwse-Vlaamse politie om een enquête in te vullen inzake meldingsbereidheid bij de politie (zie dit bericht). Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het doel van het onderzoek was: inzicht te krijgen in het bewustzijn van de Zeeuws-Vlaming omtrent verdachte situaties (m.n. op het gebied …

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen Read More »

Bestemmingsplan Plus ter inzage

Bestemmingsplan Plus Industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen ter inzage vanaf 14 juli tot 7 september 2016. Om meer flexibel en toekomstbestendig bedrijven te faciliteren wordt er een nieuw Bestemmingsplan Plus voorbereid voor onze (haven)industrieterreinen. Hierin wordt bepaald wat er op een perceel mag worden gebouwd (hoogte, oppervlakte, soort gebruik). Ook wordt hierin de milieugebruiksruimte geregeld. Dit …

Bestemmingsplan Plus ter inzage Read More »

Informatiebijeenkomst verdubbeling Tractaatweg

Op dinsdag 29 november om 19.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats in verband met de verdubbeling van de Tractaatweg. De gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports willen alle belangstellenden informeren over de ontwikkelingen die samenhangen met dit project. Sinds 2008 loopt het proces voor verdubbeling van de Tractaatweg. Een lange periode is …

Informatiebijeenkomst verdubbeling Tractaatweg Read More »