politie

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen

Context In maart 2016 deelden wij een uitnodiging van de Zeeuwse-Vlaamse politie om een enquête in te vullen inzake meldingsbereidheid bij de politie (zie dit bericht). Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het doel van het onderzoek was: inzicht te krijgen in het bewustzijn van de Zeeuws-Vlaming omtrent verdachte situaties (m.n. op het gebied …

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen Read More »

Informatieavond WhatsApp buurtpreventie & veiligheid in en rond de woning

Op woensdag 8 juni a.s. vindt om 19u30 in De Kirke een informatieavond plaats omtrent de WhatsApp buurtpreventie en nog enkele tips inzake veiligheid in en rond de woning. Deze avond wordt gebracht door De Gemeente Terneuzen en de Politie Zeeland. De organisatie is van De Kirke, Dorpsraad Westdorpe, De Gemeente Terneuzen en de Politie …

Informatieavond WhatsApp buurtpreventie & veiligheid in en rond de woning Read More »