inbraak

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen

Context In maart 2016 deelden wij een uitnodiging van de Zeeuwse-Vlaamse politie om een enquête in te vullen inzake meldingsbereidheid bij de politie (zie dit bericht). Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het doel van het onderzoek was: inzicht te krijgen in het bewustzijn van de Zeeuws-Vlaming omtrent verdachte situaties (m.n. op het gebied …

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen Read More »