enquête


Context In maart 2016 deelden wij een uitnodiging van de Zeeuwse-Vlaamse politie om een enquête in te vullen inzake meldingsbereidheid bij de politie (zie dit bericht). Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het doel van het onderzoek was: inzicht te krijgen in het bewustzijn van de Zeeuws-Vlaming omtrent verdachte […]

Resultaten onderzoek meldingsbereidheid inwoners Zeeuws-Vlaanderen


Om inzicht te krijgen in de huidige meldingsbereidheid van de burger is er een enquête opgesteld door de Politie Zeeuws-Vlaanderen. Bij deze een uitnodiging om deel te nemen aan deze enquête. Want na een woninginbraak blijkt vaak dat buren toch iets opvallends hebben gezien, maar dat ze dit niet melden […]

Enquête meldingsbereidheid aan Politie