bestemmingsplanBestemmingsplan Plus Industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen ter inzage vanaf 14 juli tot 7 september 2016. Om meer flexibel en toekomstbestendig bedrijven te faciliteren wordt er een nieuw Bestemmingsplan Plus voorbereid voor onze (haven)industrieterreinen. Hierin wordt bepaald wat er op een perceel mag worden gebouwd (hoogte, oppervlakte, soort gebruik). Ook wordt […]

Bestemmingsplan Plus ter inzage