agenda


Op maandag 29 februari 2016 vindt de jaarvergadering van de dorpsraad plaats. Dit is een dorpsraad vergadering dat toegankelijk is voor iedereen (bewoners en belanghebbenden), en dit voor de gehele vergadering. Dus niet alleen voor het vragenhalfuurtje. Op de agenda staat alvast: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vragenhalfuurtje 4. […]

Jaarvergadering op maandag 29 februari


We trachten via deze communicatie alle bedrijven en verenigingen gevestigd in Westdorpe te contacteren. Aangezien wij over deze gegevens niet beschikken, zijn we even op zoek gegaan via internet (hoofdzakelijk Google). Van hieruit hebben we dan heel wat bedrijven en verenigingen gevonden van waaruit we via de website een e-mailadres […]

200 jaar Zeeland en uw organisati​e hoort daar ook bij