Storingen en schade aan openbare verlichting via internet melden

Vanaf 1 april is het mogelijk om storingen en schade aan openbare verlichting via internet te melden. De Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en het Havenschap lanceerden de website www.ovstoringzeeland.nl  Op deze site kunnen storingen en schade aan de openbare verlichting worden gemeld.

Ondanks dat de lampen van de openbare verlichting preventief worden vervangen tegen het einde van de levensduur, kan het voorkomen dat de straatverlichting niet werkt. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

 

Als u denkt dat de openbare verlichting kapot is, is het belangrijk dat u dit voor 23.00 uur waarneemt. Dan behoort alle openbare verlichting te branden. Bij het invullen van de site is het van belang dat u het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

Gemeente Vlissingen, Waterschap en woningcorporaties nemen geen deel aan deze website. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de betrokken instantie.

 

Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren.