Start werkzaamheden Graaf Jansdijk Westdorpe.

Donderdag 21 oktober aanstaande zal aannemer ‘t Gilde aanvangen met herbestratingswerkzaamheden in de Graaf Jansdijk A.

Het betreft het gedeelte tussen woning Graafjansdijk A 183 en de aansluiting met de Jan Dellaertstraat. De bestaande verhardingen in de rijbaan en trottoirs worden opgebroken en afgevoerd. Daarna wordt de wegfundering verbeterd en een smallere rijbaan in nieuwe betonklinkers terug aangebracht. Trottoirs worden iets breder in nieuwe tegels aangelegd.

Naar verwachting zal het werk zes weken duren, afhankelijk uiteraard van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Voor uitvoering van het werk zal de straat gefaseerd afgesloten worden voor alle verkeer.

Contactpersoon namens gemeente is de heer A. Vink van de afdeling Realisatie en Beheer (tel. 06-30522417), namens het aannemingsbedrijf de heer L. de Kever (tel. 06-53184892).

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.