ONTTREKKING AAN DE OPENBAAR VERKEER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat voor belanghebbenden ter inzage ligt een conceptvoorstel en –besluit ten behoeve van de vergadering van de gemeenteraad.

In dat conceptraadsvoorstel wordt voorgesteld tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van gedeelten van de Autricheweg en de Axelsestraat te Westdorpe te besluiten. De wegen worden aangegeven op een bijgevoegde tekening.

Het conceptraadsvoorstel, het raadsbesluit en tekening liggen ter inzage van 13 mei 2010 tot 26 juni 2010 (zes weken) bij de balies Ruimte, Milieu en Bedrijven.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dus tot 26 juni 2010, dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk hun zienswijzen en/of bedenkingen bij de het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de heer H. Dekker, telefoonnummer 0115- 455 000. Desgewenst kunt u hierover een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Overzichtstekening Autricheweg-Axelsestraat

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.