Notulen jaarvergadering 2010

Jaarvergadering Dorpsvergadering  Westdorpe

Notulen

woensdag

27 januari 2010

20.00 uur

Concordia
Aanwezigen Bertus Franse, Marijke Hemelsoet, Derk-Jan Franse, Veronique Gautier, Sarissa Capello, C. Wissel,  Peter Pijke, Bianca Smits, wijkwethouder Dhr. A. van Waes, Anne Manaert, Steven van Nispen, Walter Nachtegaal, Ria Audenaerd, Lizie Schade, Gerrie de Braal, Loek de Beleir, Andie Daelman, Johan de Baets, Roland de Bock en Martin Reijntjens
afwezig mkg Geen

Opening:

De vicevoorzitter opent de vergadering. Agenda, jaarverslag en vorige notulen liggen op tafel

Met een speciaal woord van welkom aan Wethouder van A. van Waes.

Onze oude wijkagent Reijntjes is er ook bij en ook onze nieuwe wijkagent Mireille Cevaal stelt zich strakjes aan u, bewoners ,voor. Haar teamchef Karin doet de gastgesprek over huiselijk geweld. Een nieuwe wet.

Financieel verslag: wordt vastgesteld zonder op- en aanmerkingen

Jaarverslag 2010 wordt voorgelezen door onze vicevoorzitster

Mevr. Hemelsoet.

Teamchef Karin verteld over huiselijke geweld. Een nieuwe wet, die sinds

Waardoor er snel te handelen is door de officier van dienst. Om rust en orde te kunnen handhaven.

Teamchef Karin bedankt de dorpsraad voor de tijd.

Andre Daelman: Wordt de Graaf Jansdijk helemaal gedaan, A en B?

Cees Wissel: Graaf Jansdijk A. Van Kerkplein tot aan Spoorstaar. De Pezemkast.

Voor de Bernhardstraat, van Molenstraat tot aan Wilhelminastraat, is er een informatieavond voorzien op 8 februari 2010 om 19.00 uur in café De Tukker.

Gerrie de Braal: De verbreding van de traktaatweg ontbreekt in jullie jaarverslag.

Vice voorzitster: We hebben het breed gehouden. Voor de Tractaatweg geef ik het woord aan wijkwethouder van Waes.

Van Waes: Verbreding is nu even uitgesteld. Onderzoek moet nog starten voor de voorkeurkeuze. Het gaat tussen variatie 2, 4 en 5.

Gemeente is niet voor variatie 5. Dit vanwege de Axelse Sassing. Geen afslag hierin. We zitten daar met industrie, glastuinbouw enzovoort.  Er is een discussie gaande tussen Gemeente, Rijk Water Staat en Provincie. Keuze is nu eenmaal gemaakt om van 2 naar 4 baan te gaan. Gemeente en Rijk Water Staat zijn voor 2 en 4. Provincie voor 5 .

We hebben te maken met allerlei aspecten, zoals de leidingstraat, Gas, een spoor en de Provincie onderzoekt de vaarwaterweg.

Dan de vernieuwing van CZAV. Hier is uitbreiding.

Gerrie de Braal:Tractaatweg komt 80 m richting Westdorpe. In variatie 1 is er wel een dijk.

Vicevoorzitster richting Van Waes en Wissel: Misschien een inlichtingsavond op Westdorpe?

Gerrie de Braal: Doet de Dorpsraad dit op de voet volgen?

Vicevoorzitster: Ja, dat doen we inderdaad.

Loek de Beleir: Even inhaken hierop. De spoorinrichting?

Van Waes: Er is ruimtelijke inpassing voor t spoor.

Pauze.

Notulen Jaarverslag 2009: wordt vastgesteld zonder op- en aanmerkingen.

Van Waes: Even inhaken hierop. De woning van de voormalige bloemist op de Vissersverkorting staat te koop bij een makelaar.

Rondvraag:

Andre Daelman: De binnenwegen waren behoorlijk glad. Waarom doet de Gemeente hier niets aan?

Cees Wissel: Bij de Gemeente is er een gladheid bestrijdingsplan. Hier geldt; eerst doorgaande wegen en pas als laatste de binnenwegen.

Vicevoorzitster: Stoep glad. Sneeuw vrij maken is dit nu verplicht?

Cees Wissel: Neen, via de EU mag de gemeente geen arbeidsdwang opleggen. En de gemeente is niet verantwoordelijk.

Bertus Franse: Ik vind dat de kinderen plezier mogen maken. Dus laat maar enkele wegen met sneeuw liggen. Wij zijn ook jong geweest.

Ria Audenaert: Er zijn nieuwe lantaarnpalen geplaatst GraafJansdijk A 46, waar ik woon. Graag een nieuw straatnaamplaat Vissersverkorting en een bruin plaatje Autrichhof. Lantaarnpaal nr. 90.

Cees Wissel: Staat genoteerd.

Lizzy Schade: Kiss and ride aan school?

Cees Wissel: Nee, en voorlopig ook niet.

Vicevoorzitster: Ik ga dit opnemen met de schooldirecteur.

Lizzy Schade: In de bocht van de school aan de singel, kant van de brandweerkazerne, is het spiegelglad. Kan hier niets aan gedaan worden?

Vicevoorzitster: We gaan het opnemen met de gemeente.

Lizzy Schade: Hondenpoep achter de wandelpad peuterspeelzaal. Opruimen!

Vicevoorzitster: Er wordt hierop gecontroleerd.

Ann Mannaert: Half jaar geleden heb ik een bruin bordje voor de Galerie besteld. Ik hoor hier niets van.

Cees Wissel: Ga er achteraan.

Van Waes: Ze verzamelen eerst de aanvragen voor de bordjes en doen dit dan eens in de zoveel tijd.

De vicevoorzitster sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst naar de jaarvergadering.

Bianca Smits en Marijke Hemelsoet

Notulisten