Meld gebreken aan zaken in de openbare ruimte via internet

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra. Via het digitale loket op www.terneuzen.nl onder ‘een Melding Openbare Ruimte doen’ kunt u gebreken aan zaken in de openbare ruimte doorgeven.

Waarover kunt u zoal een melding plaatsen? Denk hierbij onder andere aan losliggende stoeptegels, kapotte speeltoestellen, overvolle prullenbakken, niet opgehaald huisvuil, laaghangende takken van een boom, overstromingen van putten en plasvorming, rondslingerend afval, graffiti, …

Via www.terneuzen.nl > Digitale Balie > Meldingen/Klachten geeft u de locatie van de melding aan door een straat en huisnummer op te geven of door op een kaart een plek aan te wijzen. Hierna geeft u een omschrijving van de melding door aan de gemeente. Dit kan gaan over: afval, bomen, bouwwerken, gladheid, gras en beplanting, ongedierte, onkruid, openbare verlichting, parkeren, plantsoen en begraafplaats, riolering, speelvoorziening, straatmeubilair, verharding en bestrating, verkeer, waterpartijen en sloten.

U wordt, als u dat wenst, via e-mail op de hoogte gehouden van uw melding.