Jaarvergadering op maandag 29 februari

Op maandag 29 februari 2016 vindt de jaarvergadering van de dorpsraad plaats. Dit is een dorpsraad vergadering dat toegankelijk is voor iedereen (bewoners en belanghebbenden), en dit voor de gehele vergadering. Dus niet alleen voor het vragenhalfuurtje.

Op de agenda staat alvast:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenhalfuurtje

4. Toelicht inzake buurtpreventie WhatsApp door onze wijkagent Christiaan Wisse –> dit punt is geschrapt omdat de wijkagent er niet kan zijn omwille van gezondheidsproblemen. Het punt over buurtpreventie gaat niet verloren. We melden weldra hoe, waar en wanneer we dit aankaarten.

5. Overlopen jaarverslag

6. Overlopen financieel verslag

7. Goedkeuring verslag vorige vergadering

8. Schoonmaak dag Westdorpe

9. Stand van zaken Politie

10. Stand van zaken Tractaatweg

11. Actiepuntenlijst

12. Rondvraag

13. In- en uitgaande post

De vergadering vindt plaats in Café De Tukker, Graafjansdijk A 169 en dit om 19u30.

Hartelijk welkom en hopelijk tot dan!

 

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.