Introductie Westdorpe

Introductie

Westdorpe is, met zijn lintbebouwing (op het Groningse Stadskanaal na) het langste dorp van Nederland. Gelegen bij Westdorpe is het natuurgebied Canisvliet (42 ha). Bezoekerscentrum De Baeckermat in Westdorpe, laat zien dat natuur, milieu en landbouw dicht bij elkaar liggen.

Wij verwijzen u graag nog even door naar de Zwartenhoekse-zeesluis. Vanaf de Axelse Sassing naar Westdorpe bij het gehucht “Batterij” kunt u dit prachtige monument bewonderen.

Kern in cijfers

De kern heeft een oppervlakte van 142 hectare.

Bevolkingsopbouw

Westdorpe had op 1 januari 2009 2.038 inwoners.

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal
0-14 jaar 137 158 295
15-64 jaar 692 676 1.368
65 jaar en ouder 165 210 375
Totaal 994 1.044 2.038

Sociale ontwikkelingen in 2009

 • De uitbreiding van het woonwagencentrum met zeven nieuwe standplaatsen moet in 2009 gerealiseerd zijn.
 • Op de locatie ’t Verlaet zal een nieuw complex ouderenhuisvesting worden gerealiseerd. Het plan omvat 25 verblijfplaatsen, 2 tijdelijke opnameplaatsen, recreatiezaal en een groepswoning met zes psycho-geriatrische plaatsen.
  • Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het gemeenschapscentrum Concordia gebruiksvriendelijker te maken en het gebruik te
   stimuleren.

Economische ontwikkelingen in 2009

 • De glastuinbouw in de Smitschorrepolder gaat naar verwachting dit jaar van start. WarmCo verzorgt de energievoorziening.

Buurt- dorps- & wijkcentra

 • Concordia

Scholen

 • De Kreeke

Voorzieningen

 • Bankfilialen
 • Basisschool
 • Begraafplaats
 • Brandweer
 • Bushaltes
 • Feestruimte
 • Horeca
 • Kinderopvang
 • Museum
 • Postkantoor/agentschap
 • Ruimte voor jeugd
 • Ruimte voor ouderen
 • Speelgelegenheden
 • Sportgelegenheden
 • Supermarkt
 • Telefooncel
 • Vergader- en hobby ruimte
 • Winkels
 • Wijkcoördinator
 • Wijk- of kernenvertegenwoordiging
 • Woonwagencentrum
 • Zorgcentrum

Rijksmonumenten

 • Boerenschuur/grenspalen aan de Graafjansdijk A 83
 • Voormalige bierbrouwerij verbouwd tot woning/appartement aan de Graafjansdijk B 119
 • Zeesluis/verdedigingswerken aan de Sasdijk 1

Groenstatus

 • De omgeving van de kerk bij de Spoorweg/ Graafjansdijk heeft een representatieve status. Onder representatief groen wordt verstaan het groen met als functie representatie, het dient als een soort visitekaartje naar de burger en de bezoeker. Dit groen is terug te vinden in centrumdelen van de kernen. Het is over het algemeen kleinschalig groen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hoogwaardige beplantingskeuze met vormbomen, veel bloeiende soorten en eenjarigen.
 • Dit geldt eveneens voor de omgeving van de winkels op de hoek van de Bernhardstraat – Amstelveenstraat.
 • De Graafjansdijk heeft een standaard status. De functie van het standaard groen is met name aankleding. Aankleding van de directe woonomgeving van de bewoners van de gemeente. Het is dan ook terug te vinden in de wijken (wonen) en op bedrijventerreinen (werken). Standaard groen is over het algemeen wat grootschaliger en het plantmateriaal bestaat uit afwisselend groene heesters en uitbundige bloeiers. De beplantingsvakken hebben een robuuster uiterlijk en een cultuurlijk karakter.

Gepland onderhoud

Datum Ten behoeve van Omschrijving
Winter 2009-2010 Groenonderhoud In de Schreijboom wordt één prunus gekapt.
2009-2010 Wegenonderhoud Bernhardstraat, gedeelte Molenstraat –
Lindelaan
nieuwe asfaltconstructie inclusief riolering
2009-2010 Wegenonderhoud St. Annastraat, gdeelte achterzijde woningen huisnummers
1-9
herbestrating inclusief riolering
2009-2010 Rioleringswerken St. Annastraat

2009-2010 Rioleringswerken Canisvlietstraat

2009-2010 Rioleringswerken Oostpoortweg

2009-2010 Rioleringswerken Bernhardstraat

[ad name=”mkbads 468*60″]