Informatieavond kerkgebouw Westdorpe

Namens het bestuur van parochiecommissie Westdorpe willen wij iedereen uitnodigen op een infoavond betreffende de ontwikkelingen van onze geloofsgemeenschap van Westdorpe en ons kerkgebouw.

Zij willen u graag informeren over de laatste stand van zaken en met u spreken over wat er leeft en wat wij met zijn allen belangrijk vinden.

De infoavond is maandag 16 april om 19.30 uur in de Kerk. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.