Extra kleur en groen in en rondom de dierenweide

De komende tijd gaat de gemeente Terneuzen extra beplanting aanbrengen in de plantsoenen aan de Amstelveenstraat en de Singel. Wat en waarom ze dit gaan doen leest u hieronder.

Aanleiding

Vanuit de dorpsraad is gevraagd bomen aan te planten in de dierenweide. Dit omdat de dieren de afgelopen jaren van te weinig schaduw gebruik konden maken. Omdat een ander project geen doorgang kon vinden hebben is op dit moment de mogelijkheid om hier in te voorzien. Daarnaast maken ze graag van deze gelegenheid gebruik om ook de speeltuin en de plantsoenen aan de Amstelveenstraat en een stukje van de Singel met groen aan te kleden.

Wat gaan ze doen?

Op de tekening in de bijlage hebben ze aangegeven welke beplanting ze waar gaan aanbrengen. In de speeltuin brengen ze robuuste, groenblijvende beplanting aan waar (op termijn) in gespeeld kan en mag worden. In de andere plantsoenen brengen ze bloembollen en bomen aan om het geheel wat op te fleuren.

We verwachten tijdens de voorgenomen werkzaamheden geen noemenswaardige overlast.