Een nieuw gebouw, een nieuwe naam?

Hoogste punt nieuwbouw woonzorgcentrum Westdorpe

Westdorpe – Op de locatie van het huidige ’t Verlaet aan de Bernhardstraat in Westdorpe wordt een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd. Op dinsdag 13 juli 2010 wordt aandacht besteed aan het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Dit door middel van het hijsen van een vlag op het hoogste punt van het complex.

De realisatie van het woonzorgcentrum geschiedt in opdracht van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en wordt uitgevoerd door Sprangers Bouwbedrijf. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen treedt op als bouwheer. 

Om de overlast voor de huidige bewoners zoveel mogelijk te beperken wordt de bouw in twee fasen uitgevoerd.

Fase 1:

18 huurappartementen

25 zorgappartementen

2 ruimten voor tijdelijke opvang

Ruimte voor dagverzorging

Zorginfrastructuur met een grand café en activiteitenruimte

Servicecontactpunt Rabobank

Fase 2:

Groepswoning voor zes ouderen met een psychogeriatrische indicatie

Kinderopvang ’t Kreekeltje.

De verwachting is dat de bewoners in januari 2011 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe appartementen. De start van de nieuwbouw fase 2 staat gepland in maart 2011.

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam?

Via een prijsvraag, waaraan iedereen kan deelnemen, gaan wij in samenwerking met de dorpsraad op zoek naar een nieuwe naam. Een naam die te maken heeft met Westdorpe, die herkenbaar is voor de inwoners en die past bij het gebouw.

Ideeën voor een nieuwe naam kunnen vóór 1 september 2010 worden doorgeven aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Postbus 269, 4530 AG Terneuzen. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer én de motivatie voor de door u bedachte naam door te geven.