De Dorpsraad nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse bewonersbijeenkomst.

De Dorpsraad nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse bewonersbijeenkomst.

Uitnodiging tevens agenda voor de jaarvergadering van de Dorpsraad van Westdorpe op woensdag 26 januari a.s. om 19.30 uur in ‘ De Baeckermat ‘ te Westdorpe.

1.)               Inloop vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur met koffie of thee.

Ter inzage liggen het financiële verslag 2010 ,

notulen jaarvergadering 2010 en jaaroverzicht 2010.

2.)             Opening door de voorzitter om 19.30 uur

3.)             Financieel jaarverslag 2010

4.)             Notulen jaarvergadering 2010

5.)             Jaaroverzicht 2010

6.)             Rondvraag

7.)             Pauze

8.)             ‘ Een brandveilig leven ‘ gastdocent de heer B. Pronk Officier Van Dienst ( OVD )  Brandweer Terneuzen

9.)             Sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Westdorpe

Jaarverslag dorpsraad 2010 (klik)