Cultuurprijs en de Aanmoedigingsprijs van de Gemeente Terneuzen

Sinds 2008 worden tweejaarlijks de Cultuurprijs en de Aanmoedigingsprijs van de Gemeente Terneuzen uitgereikt aan personen of organisaties in de gemeente Terneuzen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan beeldende kunsten, podiumkunsten, amateurkunsten, muziek, cultureel erfgoed, musea, literatuur en vormgeving. De organisatie van deze prijsuitreiking is in handen van het Platform Kunst en Cultuur.

De prijzen bestaan ieder uit een geldprijs van € 2.500,- en een speciaal voor de prijs ontworpen kunstwerk van kunstenaar Ernest Joachim.
De eerste editie van deze Cultuurprijs en Aanmoedingsprijs in 2008 was een groot succes. Natuurlijk willen wij dat succes proberen te evenaren met de tweede editie in 2010 en daarom vragen wij uw aandacht.

De bedoeling is dat vanuit de bevolking kandidaten worden voorgedragen voor deze prijzen. Wellicht dat u in uw omgeving personen of organisaties kent die in aanmerking zouden moeten komen voor één van de twee prijzen. U kunt dan zelf een persoon of organisatie kandidaat stellen.

Het inschrijfformulier met het reglement kunt u vinden op www.terneuzen.nl/pkc en bij de gemeentelijke balies in Terneuzen, Axel en Sas van Gent. Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot en met 15 oktober 2010. Zij zullen door het Platform Kunst en Cultuur van hun kandidaatstelling op de hoogte worden gebracht. Daarna zal een jury voor iedere prijs 3 genomineerden aanwijzen. Indien uw kandidaat tot de genomineerden behoort, ontvangt hij of zij hierover bericht.

Op zaterdag 27 november 2010 zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden tijdens een feestelijke uitreiking in de Grote Kerk in de Noordstraat in Terneuzen.

Met vriendelijke groeten,

Platform Kunst en Cultuur van de Gemeente Terneuzen