Bestemmingsplan Plus ter inzage

Bestemmingsplan Plus Industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen ter inzage vanaf 14 juli tot 7 september 2016.

Om meer flexibel en toekomstbestendig bedrijven te faciliteren wordt er een nieuw Bestemmingsplan Plus voorbereid voor onze (haven)industrieterreinen. Hierin wordt bepaald wat er op een perceel mag worden gebouwd (hoogte, oppervlakte, soort gebruik). Ook wordt hierin de milieugebruiksruimte geregeld. Dit is de ruimte die er is voor ontwikkelingen. Er wordt gekeken welke milieueffecten ontwikkelingen met zich meebrengen en of deze passen binnen de hiervoor geldende normen of als dat niet het geval is, er maatregelen zijn te nemen om aan de normen te voldoen.

Eerste stap is de terinzagelegging van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt beschreven wat we ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan gaan onderzoeken.

Zie voor meer info http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen. Hier vindt u hoe of bij wie u kunt reageren op het plan. Laat u horen!
Samen met u willen we komen tot een Bestemmingsplan Plus wat door iedereen wordt gedragen.

 

Bron: Facebookbericht van de Gemeente Terneuzen (https://www.facebook.com/terneuzen/posts/1129530993772430:0)

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.