agenda voor de openbare dorpsraad vergadering van dinsdag 5 september

Hierbij de agenda voor de openbare dorpsraad vergadering van dinsdag 5 september In Café de Tukker
aanvang 19.30 uur.

  1. Opening vergadering
  2. Vragenhalfuurtje voor de aanwezige bewoners (wijkagent is aanwezig)
  3. Vaststellen agenda
  4. Goedkeuring verslag vorige vergadering (11-07-2023) Kirke
  5. Aanpassing Statuten naar nieuwe standaard
  6. Windmolens
  7. Stand van zaken Pony’s bij de brug incl. gesneuvelde boom, compensatie ?
  8. Bebording Tractaatweg naar industriegebied
  9. Doornemen actiepuntenlijst
  10. Rondvraag

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.