Aanleg infra rond skihal Koegorsstraat.

Aannemingsbedrijf BAM Wegen bv is gestart met het voltooien van de infrastructuur nabij de skihal aan de Koegorsstraat. Het betreft het deel voor de skihal en de aansluiting van de Koegorsstraat op de Hoofdweg N61.

Het voltooien van de infrastructuur voor de skihal houdt in het verleggen van de Koegorsstraat, het aanbrengen van rioleringen en het aanleggen van een vrijliggend fietspad. De nieuwe rijbaan komt nu meer aan de zijde van de skihal te liggen waarbij het fietspad tussen deze nieuwe rijbaan en de skihal wordt aangelegd. De oude rijbaan blijft voorlopig liggen voor bouwverkeer van en naar het tunnelproject. De nieuwe rijbaan zal aansluiten op de tijdelijke omleidingsroute tussen de skihal en de brandweerkazerne.

De aansluiting van de Koegorsstraat op de verkeerslichten van de N61 wordt ook aangepast. Gescheiden rijstroken met een brede tussenberm worden aangelegd en een vrijliggend fietspad aan de zijde van het nieuwe Training Center van Bio Base. Door deze aanpassingen zal ook de verkeersregelinstallatie aangepast worden.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio december 2011, afhankelijk uiteraard van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Door uitvoering van de werkzaamheden zal er overlast ontstaan voor het wegverkeer. Vooral met de aanpassing van de Koegorsstraat op de N61. In een aantal fases zal gewerkt worden met tijdelijk éénrichtingsverkeer en een gehele afsluiting voor alle verkeer. Omleidingsroutes zullen dan ingesteld worden.