Aangifte doen

Nu ook aangifte mogelijk via de website van de Politie Zeeland

De Zeeuwse burger kan voortaan via de website van de politie aangifte doen van een aantal strafbare feiten. Het gaat in eerste instantie om een aantal veel voorkomende feiten. Om voor internetaangifte in aanmerking te komen, mag er rond het strafbare feit geen sprake zijn van daderindicatie, sporen of zware emotionele betrokkenheid van het slachtoffer.

Het doel van de internetaangifte is enerzijds een stuk eigentijdse service te verlenen aan het slachtoffer en de aangever. Het voordeel van een aangifte via de website is dat het eenvoudig is en minder tijd in beslag neemt. Door deze manier van serviceverlening wordt een toename van het aantal aangiften verwacht.

Het is de verwachting dat het aantal aangiften – dat tot nu toe aan de balie werd afgehandeld – in de loop van de tijd zal verschuiven naar het internet.

Aangevers die op het bureau aangifte komen doen, worden gewezen op de mogelijkheid om via internet aangifte te doen. Het hangt van de aangever af, of de aangifte al dan niet aan het bureau wordt opgenomen. Het is aan de aangever of deze bij nader inzien de aangifte liever thuis invult.

De gegevens die via de aangiftesite door de aangever zijn ingevoerd, zullen worden gecontroleerd door de medewerkers van het servicecentrum. Zij zorgen dat de gegevens in het bedrijfsprocessensysteem terechtkomen. De internetaangifte volgt dezelfde route als een gewone aangifte. Alleen wanneer na verloop van tijd een dader in beeld komt, bezoekt een medewerker van het Zeeuwse korps de aangever om de aangifte alsnog te laten ondertekenen.

De medewerkers van het servicecentrum hebben inmiddels opleidingen gevolgd om aangiften via internet af te handelen. Als het nodig is, communiceren de medewerkers van het servicecentrum rechtstreeks met de aangever. Het aantal strafbare feiten waarvoor een internetaangifte gedaan kan worden, zal begin 2006 met een aantal feiten worden uitgebreid.

Op dit moment kan voor de volgende feiten via het internet aangifte worden gedaan:

– diefstal fiets

– diefstal brom/snorfiets

– diefstal af/uit auto

– vernieling auto

– vernieling openbaar gebouw

– vernieling openbaar vervoer

– winkeldiefstal

– vernieling goederen

Er is geen aangifte mogelijk via internet als er sprake is van:

– daderindicatie

– als er sporen aanwezig zijn of

– als het slachtoffer emotioneel zwaar betrokken is bij het feit.

Website Politie Zeeland