De notulen van 13/07/2021 staan nu online

De notulen van de vorige vergadering van 13 juli 2021 kan je hier lezen.