Monthly Archives: september 2018


Er is een inloopavond inzake de verkenning van windmolens in de Kanaalzone, meer specifiek op de Axelse Vlakte in Westdorpe. Dit vindt plaats op dinsdag 18 september 2018 in ‘t Meulengat te Sluiskil. Het is een inloopbijeenkomst, dus iedereen kan tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. De resultaten van de […]

Inloopavond verkenning windmolens op 18 september


Het verslag van de vergadering van dinsdag 3 juli 2018 is online te lezen. Deze werd goedgekeurd tijdens de vergadering van 28 augustus 2018. Dit verslag kan hier worden geopend: 2018-07-03 Goedgekeurde notulen dorpsraad 3 juli 2018. Volgende vergadering is dinsdag 28 oktober in De Kirke.

Verslag vergadering 03/07/2018 online te lezen