Welkom op onze website

Wat is een dorpsraad?

Het wapen van Westdorpe
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.

Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken.

Om welke onderwerpen gaat het?

In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met het feit inwoner van Westdorpe te zijn aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel brede algemene onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de Tractaatweg  vanuit  België richting Terneuzen of de vergrijzing en het krimpen van de bevolking maar ook een heel ander onderwerp als overlast van hondenpoep  worden besproken.  Als u wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest kunt u doorklikken naar notulen (binnenkort beschikbaar).

Bij de vergaderingen zijn meestal de wijkcoördinator en een wethouder aanwezig zodat er soms direct overleg kan zijn. Ook is een deel  van de vergadering een agente van het wijkteam Sas van Gent aanwezig.

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.  Als u meer wilt weten kunt u  doorklikken naar ‘bestuur’.

De dorpsraad vergadert 10 keer  per jaar en er is 5 keer een openbaar vragenhalfuurtje voor de bewoners.  U bent van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen.

Westdorpe is een klein dorp.

We zitten ingeklemd tussen scheepvaart, industrie , kastuinbouw, een snelweg en, sinds kort, een natuurgebied. Maar een klein dorp kan ook groot zijn. Enkele wetenswaardigheden:  we zijn het op één na langste dorp van Nederland, we zijn regelmatig het warmste plekje van Nederland  en we hebben, bijvoorbeeld, de Graafjansfeesten. Maar er is nog veel meer.

We nodigen u uit om ook de rest van onze website te bekijken.  Als u ideeën of opmerkingen heeft, laat het ons weten. Verder zijn we nog op zoek naar digitale foto’s. Als u deze beschikbaar wilt stellen voor publicatie dan horen wij dit graag via ons contactformulier.

We waarderen dat en bij voorbaat dank.

“Een dorp bestaat uit dorpsbewoners, zij maken het dorp”